zaterdag 6 juni 2015

Tentoonstelling "Zonder boer geen voer!" geopend.

Met de overhandiging van een
Romeins brood aan de wethouder
is de tentoonstelling geopend!
Tegenwoordig komt ons eten van over de hele wereld. Soms heeft het wel duizenden kilometers afgelegd. Dat was vroeger anders. De eerste boeren zorgden voor zichzelf en haalden hun eten van het land rond hun boerderij. Toen mensen ook ander werk gingen doen, werden de taken verdeeld. Sommigen zorgden voor het eten, anderen bewerkten (ook) metaal of maakten aardewerk. Uiteindelijk nam de productie zo toe dat men voedsel ging verhandelen. Geleidelijk ontstond er een scheiding tussen stad en platteland, waarbij de boeren voor het voedsel van de stedelingen zorgden. De afstand tussen producent en consument nam daarbij langzaam toe. Tegenwoordig wordt voedsel over de gehele wereld verhandeld.

Tot op de dag van vandaag zijn producenten en consumenten van voedsel

belangrijke bondgenoten. Graan, groenten, vlees en melkproducten vormen de basis van onze dagelijks bestaan. Maar ondanks een groeiende belangstelling voor duurzaam en lokaal voedsel zijn we bijna vergeten hoe afhankelijk wij zijn van de opbrengst van het platteland.

De huidige gemeente Oss huisvest een sterke agrifood-sector die een belangrijke pijler vormt van de hedendaagse industrie. De kansen die de sector biedt voor de toekomst zijn gebaseerd op een lange geschiedenis. Het verhaal over vijfduizend jaar landbouw is daarom belangrijk om te vertellen én trots op te zijn.


In deze tentoonstelling treedt u, aan de hand van archeologische vondsten en historische voorwerpen, in de voetsporen van onze agrarische voorouders. U ziet hoe de scheiding tussen voedselproducenten en -consumenten langzaam is ontstaan en hoe het ‘agrarisch leven’ in en rond Oss in de afgelopen vijfduizend jaar is veranderd. Ervaar daarnaast het belang én de toekomst van de agrifood-sector. Kom kijken en wie weet ontdekt u de boer in uzelf!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten