vrijdag 1 maart 2013

Tentoonstelling Gemert


In 2014 toont het Boerenbondsmuseum aan de hand van archeologische vondsten, historische werktuigen en hedendaagse landbouwtechnieken de geschiedenis van het boerenbedrijf in Peelland.

Wat waren de dagelijkse bezigheden van de boer? Hoe zijn de werktuigen, de landbouwproducten en de boerderijen door de tijd heen veranderd? De tentoonstelling biedt voor volwassenen en kinderen een helder overzicht van 5000 jaar voedselproductie: van de eerste boeren die zelfvoorzienend leefden tot de moderne agrarische ondernemer.

Er is rond dit thema ook een programma van nevenactiviteiten georganiseerd. Meer informatie daarover vindt u onder het kopje 'Agenda' en op de site van het boerenbondmuseum  (www.boerenbondsmuseum.nl).

Deze tentoonstelling is een initiatief van de AVKP/AWN (Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie), SAS (St. Archeologisch Samenwerkingsverband), ZLTO en het Boerenbondsmuseum.

De tentoonstelling en de nevenactiviteiten in het Boerenbondmuseum zijn mogelijk gemaakt met financiele steun van SRE, SAS, Boerenbondmuseum,
ZLTO, Peelnetwerk, Echo tekst en presentatie en de Rabobank Peel Noord en Peel Zuid.


Zonder boer geen voer is een idee van en uitgevoerd door Echo tekst en presentatie.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten